DOprawdy ?
DOprawdy ?
+
+
"I’m listening to you knowing’ I can’t believe what you’re sayin’"
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
"Nie wyzbywajmy się tylko nadziei"
+
+